واشر تخت

واشر تخت

سفارش محصول
واشر تخت

توضیحات

پوشش محصول: گالوانیزه سرد، گالوانیزه گرم و  داکرومات 

قیمتهای سایزهای مختلف به شرح زیر می باشد:

سایز قیمت(تومان)
8 15
10 20
12 25
14 30
16 40
18 45