پیچ خشکه 9-10

پیچ خشکه 9-10

سفارش محصول
پیچ خشکه 9-10

توضیحات

پیچ خشکه 9-10

خشکه 9-10 نیز دارای استاندارد DIN 931 نیم دنده و DIN 933 تمام دنده میباشد 

اما استاندارد ضروری برای پیچ 9-10 باید DIN 931 باشد زیرا نیم دنده بود پیچ به استقامت ان کمک میکند تا پیچ از زیر آچارخور (گل پیچ) نشکند

بیشتر موارد اسنفاده 9-10 در سازه ها و سوله ها میباشد چراکه از آلیاژ MO40 با سختی بالاتری نسبت به گرید 8.8 میباشد