آلن باسر(8.8-10.9-12.9)

آلن باسر(8.8-10.9-12.9)

سفارش محصول
آلن باسر(8.8-10.9-12.9)

توضیحات

آلن باسر(8.8-10.9-12.9)

در گریدهای8.8-9-10-9-.12 موجود میباشد که بنا به فشار بار و استقامت مورد استفاده قرار میگیرد

مثلا گرید 12.9 از آلیاژ MCN ساخته شده و دارای سختی بالا برای مصارف قالبسازی و دسگاهههای با فشار زیاد استفاده میشود