استاد بولت

استاد بولت

سفارش محصول
استاد بولت

توضیحات

 پوشش محصول:در پوشش گالوانیزه سرد و گالوانیزه گرم و داکرومات 

موارد استفاده:بیشتر مصرف استاد بولت در صنایع پتروشیمی و نفت و گاز جهت اتصال فلنجهای متصل به لوله انتقال گاز یا مواد خام نفتی میباشد